האומר, בין השמשות, "היום ל'ג בעומר"-האם יחזור ויספור בברכה לאחר צאת הכוכבים?

תאריך: 
06/05/15 ט"ז אייר התשע"ה
x

Audio Playlist