דילוג לתוכן העיקרי

ימי ספירת העומר, האם רשאים לשמוע שירה בימים אלו בכלי זמר בארוע "בר מצוה"?

תוכן

מדוע נמנעו יהודי תימן מנישואים בימי הספירה למרות שלא קבלו עליהם את מנהגי האבל?

לשיטת הנוהגים מנהגי אבל, היש הבדל בין שמיעת מוזיקה באמצעות קלטות לבין מוזיקה חיה בשילוב כלי זמר?

מדוע אין מברכים ברכת "שהחיינו" על מצוות ספירת העומר?

תוכן

האם ניתן לתלות הסיבה בגלל עגמת נפש על החורבן או בגלל שמדובר במצווה שטרם הושלמה או בגלל שהיא מכשירה למצוות העצרת?
האם נפטר בברכת "שהחיינו" שברכו על הזמן בליל יו"ט ראשון של פסח?
מהו המבחן הקובע חיוב ברכת "שהחיינו" העולה מעמידה הן על שיטתו של הרמב"ם והן על מסורות שאר העדות בישראל?

Subscribe to ספירת העומר