מנהג יהודי תימן להיכנס לבית הקברות כשהם עטופים בטלית, בסתירה לפסק השו"ע האוסר משום 'לועג לרש'-האמנם?

תאריך: 
12/05/15 כ"ג אייר התשע"ה
x

Audio Playlist