כיצד ניתן לקבוע שדעת הרמב'ם: 'צער בעלי חיים מדרבנן' והרי במקומות אחרים ציין במפורש שזה מדאורייתא?

תאריך: 
15/05/15 כ"ה אייר התשע"ה
x

Audio Playlist