דילוג לתוכן העיקרי

פירוש שדה בוכים

שדה בוכים הוא המקום הקרוב לבית הקברות וכו'. בפירוש המשנה ביאר רבינו שהוא רחוק מבה"ק וכפי' הר"ש והרע"ב ז"ל ונראה ע"פ מ"ש רש"י ז"ל דמביאים המת ממקום רחוק ומניחים אותו שם ובאים אחרים ורוחצים אותו ומוליכין אותו לקברו ע"כ, ורבינו כתב כאן שהנשים יושבות שם ובוכות נראה ששני מיני שדה בוכים יש ודבריו שבפירוש המשנה אינן סותרין למ"ש כאן דהכל לפי מציאות הענין.
ולמה שהקשה מרן ז"ל לפי' הראב"ד ז"ל עיין להתוס' יו"ט ז"ל שיישב קצת לזה:
יש לעיין איך הבין את דעת הרמב"ם בפירוש המשנה כי מהלשון שאנחנו ראינו לא נראה כ"כ כמו שהבין המעשה רוקח?
 

השקפת העולם והרוחניות של הרמב״ם תלוי במדע של אריסטו

שלום,

סליחה על העברית שלי, אני אנגלי וגר בלונדון. למידתי קצת את יד החזקה של הרמב"ם לעכשיו פניתי והתחלתי ללמוד את מורה נבוכים.

אבל יש לי שאלה. נראה שכל השקפת העולם והרוחניות של הרמב״ם תלוי בהבנת היווני ואריסטו של הבריאה. ו לגבי קשור באופן הדוק להראייה של הרמב״ם שיש שם מוציא ראשון שהוא ממציא את כל מנמצא וכו'. וזה גם גורם לעצם הרוחניות וה"דביקות" של הרמב״ם, שהעיקר של בן אדם זה השכל ורק עם זה יכול להתבונן ולהגיע, עם המחשבות הנכונות לאהבת ה' ולעוה"ב...

האם השיטות של הרמב״ם לגבי כל זה עדיין רלוונטי? האם יש לך עוד מקורות שעוסקים בנושא הזה?

פסקי הרמב ם

!שלום לכבוד הרב
שאלה זו אני שואל בכלליות
אם אנחנו רואים אצל רבינו במשנה תורה כל מיני סתירות או דברים לא מובנים או כל מיני הלכות שרבינו לא כתב או פירט
למה רבינו לא כתב אותם? רבינו לא ידע שנתקשה או שנראה איזה סתירה? הרי המטרה של רבינו הייתה להנגיש לנו ספר הלכות מסודר וברור ולא פלפולים
!תודה רבה

לשון הרמבם

שלום

כתב רמב״ם פרק דאל בזו הלשון
ח [ו] והיאך דין עיר הנידחת, בזמן שתהא ראויה ליעשות עיר הנידחת--בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין, עד שיידעו בראיה ברורה, שהודחה כל העיר או רובה, וחזרו לעבודה זרה

ולשון חזרו תמוהה לי ואני מבינו כי איך אפשר להגיד על בני ישראל שהם מאמינים בני מאמינים חזרו כאלו זה מצבם כך

תודה רבה

Subscribe to משנת הרמב"ם