האם רשאי לקוח לכפות על המוכר לפדות מיידית השיק שניתן לו תמורת הקנייה?

תאריך: 
21/05/15 ג' סיון התשע"ה
x

Audio Playlist