הזיק שטיח חברו בצואת כלבים שדבקה לסוליית נעלו בדרכו אליו, האם יתחייב בתשלומי הנזק או הבעלים של הכלב שלא טרח לפנות צואת כלבו מרשות הרבים?

תאריך: 
02/06/15 ט"ו סיון התשע"ה
x

Audio Playlist