דילג מלה אחת בקריאת התורה, האם לשיטת הרמב"ם חייבים לפתוח שוב ספר התורה על מנת שיחזור ויקרא?

תאריך: 
03/06/15 ט"ז סיון התשע"ה
x

Audio Playlist