דילוג לתוכן העיקרי

כיצד מתיישבת כפיית מצעד החרפה על מוסד אקדמי דתי, עם הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל?