הספד על דוד בר קפרא הי"ד

הרב הגאון רצון ערוסי שליט"א נשא דברים בניחום אבלים בבית משפחתו של דוד בר-קפרא הי"ד, שנרצח באכזריות על ידי שוהים בלתי חוקיים בעת שעבד בשדה חקלאי במושב פדיה.

תאריך: 
30/06/15 י"ג תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist