היש לחשוש לאיסור שתיית מים בשעת חילופי תקופות השנה?

יש המפרסמים ברשתות החברתיות כי יש היום איסור שתיית מים בשעות מסויימות ומי שישתה עלול ח"ו להינזק.
מה שיטת הרמב"ם לגבי פרסומים אלו?
האם נכון שמפרסמים הפחדות כאלו באתרי אינטרנט וברשתות החברתיות?

תאריך: 
08/07/15 כ' תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist