האם מותר לערוך סעודת שידוכין הקרויה "ווארט" בימי בין המיצרים?

האם יהיה מותר להשתדך גם ביום ט' באב עצמו?

תאריך: 
16/07/15 כ"ט תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist