דילוג לתוכן העיקרי

שירה בכלי לאחר החורבן וקריעה על ראיית בית מקדש והכותל המערבי

בנושאים:
א. איסור נגינה בכלי זמר
ב. איסור שירה על היין
ג. הקריעה על ערי יהודה וירושלים
ד. דיני הכותל (למרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל)

מקורות: גמרא, סוטה, מח, א גיטין, ז, א מועד קטן, כו, א-ב
רמב"ם הלכות תעניות

היש לצום י' לטבת משמעות גם לדורינו? האם על חייל שירה במחבל להיות נידון בדין הפלילי או בדיני מלחמה?

תוכן

שאל השואל: האם צום עשירי בטבת יש לו משמעות לדורנו או לא?

והתשובה: אכן השאלה מתבקשת כיוון שהנימוק שהרמב"ם הביא לצום עשירי בטבת בפרק חמישי מהלכות תעניות הלכה ב הוא "שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק" ואותו נבוכדנאצר כבר אין לו שום זכר וגם לא אותה בבל ולירושלים כבר היו עליות ומורדות מאז ועד היום.

Subscribe to ט' באב