יהודי שאינו דובר שפת הקודש, האם אינו יוצא ידי חובת תפילה בשפתו היות "ואין המלאכים מבינים ארמית"?

תאריך: 
18/08/15 ג' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist