מהן ההשפעות השליליות, לפי ההלכה, של הצעה לחוק יסוד להגנה על זכויות בעלי חיים?

תאריך: 
27/08/15 י"ב אלול התשע"ה
x

Audio Playlist