כשאין מתפללים לחש וחזרה, האם חייבים הכהנים לומר 'יהי רצון' טרם ברכת המצווה או לאחריה 'עשינו מה שגזרת עלינו'?

תגיות: 
תאריך: 
25/09/15 י"ב תשרי התשע"ו
x

Audio Playlist