האם נאמן חשוד על מעשרות להעיד על אחרים, שעשרו?

תאריך: 
02/11/15 כ' חשון התשע"ו
x

Audio Playlist