נמצא פסול בס"ת, האם צריך לחזור ולברך על קריאת התורה בספר האחר שהובא?

תאריך: 
06/11/15 כ"ד חשון התשע"ו
x

Audio Playlist