האם רשאים להוליך ספר תורה מבית הכנסת לבית האבלים?

תאריך: 
16/11/15 ד' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist