האם רשאים האבלים לדחות את ברכת 'דיין האמת' או את הקריעה עד לאחר סתימת הגולל?

תאריך: 
17/11/15 ה' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist