דילוג לתוכן העיקרי

היש שינוי בברכה אם קבע סעודתו על לחוח?

מה הוא הדין ביחס ללחוח האם ברכתו מזונות או המוציא לחם מן הארץ?