האם רשאים להלשין על אחרים לבית הדין על מנת להציל מחללות או ממזרות?

תאריך: 
02/12/15 כ' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist