התרומה המשמעותית של תעניות הציבור לשיפור איכות חיי הפרט והחברה

1. חטא השפיטה החברתית בפייסבוק

2. חטא שנאת חינם – שוברים שתיקה

3. חטא המתירנות

תאריך: 
22/12/15 י' טבת התשע"ו
x

Audio Playlist