דילוג לתוכן העיקרי

היום חמץ מחר נבלות וטרפות

תוכן

 


ביטול חוק החמץ היינו שבירת הסטטוס קוו
בעוונותינו המרובים נשיאת בית המשפט העליון החמיצה עיסתה. גורמים מסוימים עטרו לבג"ץ בעניין איסור הכנסת חמץ לבית חולים, איסור שקיים מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. ובג"ץ בהרכב של שלושה שופטים החליטו לאפשר לכל מי שמעוניין להביא חמץ לתוך בית החולים ללא שיבדקו ויימנעו בעדו. מועצת הרבנות הראשית בהמלצתו של הייעוץ המשפטי דרשו לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב אולם נשיאת בית המשפט העליון דחתה את הבקשה על הסף. 

כיצד יש לנהוג לאור הארוע המזעזע של חילול הקודש וביזוי ספרי התורה ע"י בני עוולה שפרצו לבית כנסת?

תוכן

אנו נאמר היום הלכה אשר מתייחסת למאורע האיום ונורא אשר נגלה לנגד עיננו שבית כנסת בירושלים, עיר הקודש, נפרץ בצורה מאוד מאוד אכזרית ומבזה. פרצו את ארון הקודש, הוציאו ספרי קודש, ספרי תורה, השליכו אותם לרצפה, שמו עליהם חומצות כדי לקלקלם וביזו מאוד מאוד את הקודש.

שריפת גופות הנפטרים וכבוד האדם בתורת ישראל

תוכן

שאלו השואלים לרגל פטירתה של האישה הגדולה הנערצת ובצדק, רונה רמון ז"ל, אשר לפי מה שנאמר בתקשורת היא צוותה שישרפו את גופתה. והשואלים שהם שלומי אמוני ישראל שנוהגים לפי ההלכה שואלים, מה עמדת ההלכה ביחס לשריפת גופת נפטרים?

Subscribe to אקטואליה