האם רשאים לכפות טיפול רפואי מציל חיים?

קרוב משפחתי, אב לשלושה ילדים, חלה בסרטן, אבל הוא מתנגד בתוקף לקבלת טיפול 'כירורגי' מורכב להסרת גרורה. ניתוח זה מומלץ על ידי מיטב הרופאים בארץ ובעולם, אבל החולה, מושפע מ"רב", מנהיג כת, המתנגד לרפואה 'קונבנציונלית', ומורה לו ללכת למטפלים 'אלטרנטיביים'. מצבו החמיר לאחרונה באופן משמעותי. האם מותר או חובה לפנות ל'ועדת אתיקה' של בית החולים אשר מסמכויותיה על פי החוק לכפות עליו טיפול?

מותר לפנות ל'ועדת אתיקה' ולכפות עליו טיפול, אם אכן באמת הוא שרוי בסכנת חיים. ואם אכן באמת רופאים מומחים המליצו פה אחד על הטיפול ה'כירורגי', חובה עליו לשמוע בקול הרופאים. ואם יש לו קושי 'מנטלי' בגלל אותו "רב" [מנהיג הכת], כדאי להפנות אותו לרבנים בעלי כוח השפעה כמו הרב פירר שליט"א, או כמו הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א, שיאמרו לו שיש חובה לשמוע לקול הרופאים.

מבחינה הלכתית, ניתן לכפות טיפול רפואי למי ששרוי בסכנת חיים. על פי ההלכה, האדם בעצמו חייב בשמירת בריאותו [עיין בבא קמא פ"ח מ"ו: "החובל בעצמו, אע"פ שאינו רשאי..."] וחייב לטפל בעצמו. אין האדם בעלים על גופו, אלא הוא חייב לשמור על בריאותו כפיקדון שנתן לו הקב"ה. לא זו בלבד שהוא עצמו חייב לשמור על בריאות עצמו, אלא כל מי שזולתו חייבים לדאוג להצלתו, שנאמר (ויקרא יט, טז): "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" – יש לנו חובה להציל אותו. ולכן מבחינה הלכתית ניתן לכפות טיפול כפוי בנסיבות כאלה.

תאריך: 
24/02/16 ט"ו אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist