'הקם להרגך השכם להרגו' – חכמים הזהרו בדבריכם!

תאריך: 
27/03/16 י"ז אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist