האם ניתן להסתמך בימינו על היתר אכילת פת נחתום?

תאריך: 
31/03/16 כ"א אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist