דילוג לתוכן העיקרי

מתכוננים לחג מתן תורה! הלכות תלמוד תורה וכבוד חכמים

הלכות תלמוד תורה פרק ה א-ג