האם בן תימן חייב בהתרת נדרים כשברצונו לבטל מנהגו לעלות לקבר אביו מידי שנה?

תאריך: 
25/05/16 י"ז אייר התשע"ו
x

Audio Playlist