מה דינו של כוס חד פעמי לענין קידוש, ברכת המזון וטבילה?

תאריך: 
28/06/16 כ"ב סיון התשע"ו
x

Audio Playlist