כיצד ניתן להסביר מעשי הרצח המבוצעים בשם האיסלם שלפי הרמב"ם הינה דת המייחדת את ה'?

שאל השואל אתמול לרגל הרצח המזוויע הנוסף בשרשרת הרציחות המזוויעות שבו נער בחור מוסלמי אשר בא ורואה ילדה קטנה ישנה ובשנתה הוא דוקר אותה דקירות רבות עד לרציחתה והוא מפרסם ואומר שהמוות בשבילו זה זכות הוא מחכה לזכות הזאת כדי להיות שם בגן עדן, שאל השואל ואמר, האם הרמב"ם אשר ראה במוסלמים כמי שמיחידים את ה' אשתמש בספרות של חכמי האסלאם הקדמונים אשר דיברו הרבה מאוד על ייחוד ה', האם חלילה חלילה הרמב"ם לא טעה בהערכתו את האסלאם?

תשובה, רבנו לא טענה בהערכתו את האסלאם, עלינו קודם כל להיות זהירים לא להיות כוללניים ולא ליצור הכללות יש גם היום למרות העידן הנוראי הזה שבו יש אסלאם קיצוני אשר עושה מעשים אשר לא יעשו לא רק נגדנו אלא גם בכל רחבי העולם, ולא רק בכל רחבי העולם אלא בינם לבין עצמם, טביחות נוראות איומות מזוויעות אבל עדיין ולמרות כל הדברים המזוויעים אין ליצור הכללות וצריך לדעת שיש בקרב המוסלמים אנשים נבונים ישרי דרך חכמים ואפילו עם מעשים טובים, ואין ליצור הכללות, ובאמת אשר לתורת האסלאם עלינו לדעת בין האמונה הבסיסית ביחוד ה' יתברך ובזה באמת הם התנתקו מעבודה זרה שלהם, הם היו עובדי עבודה זרה הם בעצמם, התנתקו מעבודה זרה שלהם ונכנסו לקהל שמייחד את שם ה' יתברך, וזכו חכמי האסלאם הקדמונים אשר התעמקו מאוד מאוד בתורת הייחוד, ייחוד ה' יתברך, והגיעו באמת לרמות רוחניות ופילוסופיות ואמוניות גבוהות מאוד ואליהם התכוון הרמב"ם, אבל יש לאסלאם שגיאה גדולה וגסה מאוד שהם בדעה שהקוראן החליף את תורת משה רבנו, תורת משה רבנו היא תורה מן השמיים, והיא אמת נצחית לעולם, והיא התורה אשר מנחה את האדם בהנחיות מושכלות נבונות איך להיות קודם כל להיות בן אדם עם מידות טובות, ולאחר מכן בן אדם עובד ה', ולכן ההתנקות שלהם מתורת משה רבנו החלפתם את תורת משה רבנו בתורתו של אותו האיש היא היא אשר גורמת למי מהם ולרבים מהם לתובנות מסולפות מטופשות שהתוצאות שלהם מאוד מאוד מזעזעות, אחת הדוגמאות היא האמונה שלהם בגן עדן, במקום שיתרוממו ויבינו כי כמו שהם הגיעו לתובנה שהאלוהים אחד אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואנחנו בניו שבראנו בצלמו אין אנו עתידים להיות בגופתנו קרובים אליו, אלא כשנמות ושייקח לנו את נפשותינו בעולם הזה הרי נפשותינו האלוהיות הם הם אשר יהיו בתובנה ובמחיצה של משיגי ה' ויחיו לנצח, אבל כל מי שרק מדבר על ייחוד ה' ובפועל הוא מאמין באלוהים גשמי, בפועל וחושב שהעתיד הוא שהוא יגיע לגן עדן ושם הוא יחיה חיים חומריים עד לבלי די, עם עשרות בחורות ועם כל מיני הנאות ותשוקות שנאסרו בעולם הזה, כאילו בעולם הזה נאסרו לו רק מבחן, אחר כך יגיע הרגע והוא יוכל לתת דרור לכל התאוות אשר כלא אותם וריסן אותם בעולם הזה. זוהי גישה הבלית מטופשת ומשום כך התנתקותם מתורת ה' היא בעוכרתם, ורבנו לא טעה בהערכתו אותם, יש לרבנו תשובה האומרת שאסור ללמד מוסלמי תורה כי כיוון שהתורה של תורת משה הוא מכחיש אותה אז אם אתה תלמד אותו הוא ילמד בצורה עקומה כדי להכחיש אותה, ונוצרי אשר בעיני רבנו עובד עבודה זרה אומר רבנו מותר ללמד אותו תורה כי הנוצרים לא ביטלו את תורת משה אלא הוסיפו עליה גם זו טעות, אבל הם לא ביטלו אותה, לכן לימוד תורה גם לאנשים רחוקים מתורה ומצוות המאור שבה מחזירם למוטב, ומשום כך רבותיי באמת הזוועות האלה שאנחנו רואים מאצל המוסלמים אשר הם לוקים בהבנה מאוד מאוד מטופשת ומוטעית בעניין האדם שנברא בצלם אלוהים, צריכה לגרום לזעזוע גדול מאוד מאוד אצל חכמי האסלאם, חכמי האסלאם צריכים להתכנס בינם לבין עצמם לשם כבודם, לשם כבוד מה שהם מאמינים, להתכנס בינם לבין עצמם ולומר למה יש מתוכנו דברים כאלה נוראים ומזוויעים, בכל רחבי העולם כפי שאמרתי, זה לא רק בינם לבנינו, בינם לבין אומות העולם, בינם לבין עצמם, למה יש ביננו את הדברים האלה, והם צריכים לומר בקול גדול שהחיים צריכים להיות קדושים, לא המוות קדוש, אלא החיים, וצריכים ללמד את אנשיהם ולסלק את בערותם מן התובנות הנבערות הללו, המטופשות הללו אשר מאוד מאוד פוגעות בכבודם של כל אותם מוסלמים שאני אישית מכיר, אנשים נפלאים, האמונות הללו יש גם בתוכנו מי שמאמינים כך, אבל האמונות של אלה מתוכנו שמאמינים כך לא מביאות אותם למעשים מטופשים ומעשים מזוויעים, כי אצלנו קדושת החיים בולמת, ואילו אצלם קדושת המוות עם התובנות המטופשות האלה מביאות אותם למעשים המזוויעים האלה.

לכן אנחנו קוראים לחכמי האסלאם, למען כבודכם, למען כבוד אמונתכם תתכנסו בינכם לבין עצמכם תשמיעו קול ברור נגד הדברים המטופשים והמזוויעים והרצחניים הללו, אמרה אותה אמא מסכנה שבתה נרצחה בשנתה, ואמרה למה אני מחנכת את ביתי לקדושת החיים? למה את האמא מחנכת את בנייך ובנותייך לקדושת המוות? זוהי שאלה שזועקת עד השמיים, צועקת עד השמיים, משהו בסיסי לא בסדר בחינוך שלהם, וגדולי חכמיהם חייבים להציל את תורתם חייבים להציל את אמונתם, חייבים להציל את כבודם, ולקרוא קריאה ברורה שמעל לכל שיקולים פוליטיים, אלא למען כבודם לקרוא בקול קריאה ברורה על ה' אחד ושמו אחד, וחביב אדם שנברא בצלם אלוהים, כל אדם שנברא בצלם אלוהים, כל אדם שמתנהל באורחות חיים מלאכיים כמו בצלם אלוהיים, זה המתווה שצריך ללכת בו כל אדם באשר הוא אדם, ואם בעזרת ה' יתברך תתרבה הדעת כפי שהנביא שלנו אומר, ומלאה הארץ דעה כים לים מכסים, ככול שתתרבה הדעת הנכונה כן יוטב להם ויוטב לנו ובא שלום עלינו ושלום בכל העולם כולו...

תאריך: 
01/07/16 כ"ה סיון התשע"ו
x

Audio Playlist