כהן השוהה בבית כנסת לצורך לימוד תורה, האם חייב בנשיאת כפיים ובקריאת תורה במניינים המתקיימים במקום?

תאריך: 
28/08/16 כ"ד אב התשע"ו
x

Audio Playlist