דילוג לתוכן העיקרי

הוצאת כהן מבית הכנסת

כבוד הרב, נכחתי השבת בבית הכנסת המתפללים בנוסח יהדות תימן. לבית הכנסת הגיע חתן בר מצווה שאינו מהקהילה.(זה לא מה שמכביד על השאלה) יש בקהילה זו בין 0-3 כוהנים לסירוגין. בהוצאת ס''ת ביקשו מהכהן לצאת מאחר וחתן בר המצווה קורא את עליה הראשונה. לתומי סברתי כי לא נכון הדבר לעשות (במקרה הטוב היה אפשר להעלות את הכהן ונער בר המצווה יקרא את העליה). לא נכון לעשות כמה טעמים ברורים (להבנתי) 1. יש כהן בקהילה ומפאת כבודו אין להוציאו. 2. כהן זה חבר בקהילה מעל 6 עשורים ומבוני- בית הכנסת. 3. גם אם שני הסעיפים הראשונים אינם רלוונטים אין מוציאים כהן. 3.

האם רשאים לברך כל יהודי בברכת כהנים בכל זמן שירצו?

תוכן

האם ברכת כהנים מסורה אך ורק לכהנים וטעונה נשיאת כפיים באופן מיוחד ותנאים נוספים?

היש הבדל בין המתכון המיוחד למצוות נשיאת כפיים ע"י הכהנים לבין ברכת הדיוט בלשונות מפסוקי התורה?

כיצד התורה מאפשרת לכאורה התיווך של הכהנים בין ישראל להקב"ה בניגוד לתפיסה היסודית שביהדות השוללת מכל וכל פניות עקיפות אל ה'?

Subscribe to ברכת כהנים