דילוג לתוכן העיקרי

במה יתחייב המדליק ברשות הרבים והלכה האש והזיקה רכוש ונפש ברשות היחיד?