דילוג לתוכן העיקרי

היש לגבות פיצויים מהעיזבון של מי שנשרף באש שהצית והלכה והזיקה רכוש ואדם?