יתרונות ההוכחות הפילוסופיות על מציאות ה' מו'נ ח'א פ ע'א+אג'-התלבטויותיו של יוסף מול הפיתויים של אשת פוטיפר

מקורות: 
תגיות: 
תאריך: 
20/12/16 כ' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist