היש סתירה בין מנהג יהודי תימן בימי הצומות לבין הדינים שיש לנהוג בתפילין?

תאריך: 
09/01/17 י"א טבת התשע"ז
x

Audio Playlist