היש, לשיטת הרמב"ם, דרך להתיר פת שנאפתה בשוגג עם שומן?

תאריך: 
10/01/17 י"ב טבת התשע"ז
x

Audio Playlist