היש חובה על הציבור לדאוג לנגישות לבית כנסת למתפללים בעלי מוגבליות?

ע"פ ההלכה יש להנגיש את בתי הכנסת והישיבות לחברים בעלי מוגבלויות.
העולם התורני צריך להיות אות ומופת לכל מה שקשור בחמלה וחסד והכרה בצרכים של בעלי מוגבלויות.
לשאלה המימון הכלכלי, עונה הרב כי אכן מדובר בשאלה משפטית כבדת משקל שיש להכריע בה על פי המציאות של אותו ציבור. ציבור שעמיד כלכלית מחוייב על פי ההלכה להקדיש את הסכומים הנדרשים על מנת להנגיש את מוסדות הציבור ובמיוחד כשמדובר בבניין חדש יש לתכנן כי יעמוד בכל תנאי החוק והתקנות להנגשת מבני ציבור.
תאריך: 
26/01/17 כ"ח טבת התשע"ז
x

Audio Playlist