היש לנהוג למעשה לפי סידור הרמב"ם בהוצאת 'נוסח תימן'?

ההוצאה חדשה של סידור הרמב"ם מהווה תמורה רוחנית לימודית חינוכית חיובית ומאידך מהווה שאלה הלכתית חשובה הלכה למעשה המצריכה להימלך בתלמידי חכמים.

תאריך: 
29/01/17 ב' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist