מהם הנסיבות שבהם יהיה רשאי האדם לשנות מנוסח אבותיו בתפילה?

תאריך: 
01/02/17 ה' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist