האם רשאי בית הדין לדיני ממונות לדון אדם שמוחזק כעבריין?

תאריך: 
19/02/17 כ"ג שבט התשע"ז
x

Audio Playlist