האם רשאי לסרב לדין תורה בתואנה שהעד ינצל מעמדו כחכם ולא יופיע בבית הדין להעיד לטובתו?

תאריך: 
23/02/17 כ"ז שבט התשע"ז
x

Audio Playlist