דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהג האבל בימי אבלו, במצוות הפורים?