האם צריך שליח ציבור הקורא את המגילה להכריז שהוא מתכוין להוציא אותם ידי חובה?

תאריך: 
06/03/17 ח' אדר התשע"ז
x

Audio Playlist