דילוג לתוכן העיקרי

דיני משלוח מנות מתנות לאביונים ומשתה פורים בסוגיית הגמרא

פרק קלז במנורת המאור - גמרא מגילה דף ז