כיצד גורם הכהן במחשבתו לפיגול או פסול לקרבן שאינו שלו, בניגוד לכאורה לכלל: "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו"?

תאריך: 
24/04/17 כ"ח ניסן התשע"ז
x

Audio Playlist