הקונה נכס שיש עליו עוררין - באלו נסיבות יהיה זכאי לביטול המקח ולהחזר כספו?

תאריך: 
10/05/17 י"ד אייר התשע"ז
x

Audio Playlist