גילה פגם ברכב שרכש - האם תעמוד לקונה טענת מקח טעות אף שלא בצע בדיקות טרם קניה?

תאריך: 
14/06/17 כ' סיון התשע"ז
x

Audio Playlist