דילוג לתוכן העיקרי

היש חובה לכסות את העיניים בעת שמקיימים מצוות קרית שמע?